עיצוב קירות לבית


עיצוב קירות לבית התמונות המובאות בקטגוריה זו מותאמות להעברת מסרים בכוחה של מילה- עבור חללים שונים בבית ולחיזוק הקשר בין אדם לעצמו ולסביבתו. מילים של השראה וברכה, מילים מניעות